Всеукраїнська профспілка юристів

За яких підстав у вчиненні нотаріальної дії уповноваженим може бути відмовлено?

За яких підстав у вчиненні нотаріальної дії уповноваженим може бути відмовлено?
594199 ПЕРЕГЛЯДІВ

Порядок та перелік підстав відмови уповноваженим у вчиненні нотаріальної дії визначено статтею 49 Закону.
Так, згідно ч.1 вказаної статті, посадова особа, яка вчиняє нотаріальні дії, відмовляє у вчиненні нотаріальної дії, якщо:
1) вчинення такої дії суперечить законодавству України;
2) не подано відомості (інформацію) та документи, необхідні для вчинення нотаріальної дії;
3) дія підлягає вчиненню іншим нотаріусом або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії;
4) є сумніви у тому, що фізична особа, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, усвідомлює значення, зміст, правові наслідки цієї дії або ця особа діє під впливом насильства;
5) з проханням про вчинення нотаріальної дії звернулась особа, яка в установленому порядку визнана недієздатною, або уповноважений представник не має необхідних повноважень;
6) правочин, що укладається від імені юридичної особи, суперечить цілям, зазначеним у їх статуті чи положенні, або виходить за межі їх діяльності;
7) особа, яка звернулася з проханням про вчинення нотаріальної дії, не внесла плату за її вчинення;
8)особа, яка звернулася з проханням про вчинення нотаріальної дії, не внесла встановлені законодавством платежі, пов’язані з її вчиненням;
9) особа, яка звернулася з проханням про вчинення нотаріальної дії щодо відчуження належного їй майна, внесена до Єдиного реєстру боржників;
10) в інших випадках, передбачених законом.
Уповноважений не приймає для вчинення нотаріальних дій документи, якщо вони не відповідають вимогам, встановленим у статті 47 цього Закону, або містять відомості, передбачені частиною третьою статті 47 цього Закону.
Уповноваженому забороняється безпідставно відмовляти у вчиненні нотаріальної дії. На вимогу особи, якій відмовлено у вчиненні нотаріальної дії, уповнажений зобов’язаний викласти причини відмови в письмовій формі і роз’яснити порядок її оскарження. Важливо! У разі тимчасової відсутності уповноваженого (тимчасова непрацездатність, відпустка, відрядження тощо) за вчиненням нотаріальних дій слід звертатись до нотаріуса або до уповноваженого іншого органу місцевого самоврядування.

© 2007 Всеукраїнська профспілка юристів

Мої відео