Всеукраїнська профспілка юристів

Нотаріальні послуги для маломобільних груп населення

Нотаріальні послуги для маломобільних груп населення
457643 ПЕРЕГЛЯДІВ

Порядок підписання посвідчуваних правочинів, заяв та інших документів Перед підписанням документа нотаріус зобов’язаний забезпечити ознайомлення зі змістом документа сторін (учасників). Відповідно до ст. 45 Закону України “Про нотаріат” при посвідченні правочинів і вчиненні інших нотаріальних дій у випадках, передбачених законодавством, нотаріус перевіряє справжність підписів учасників правочинів та інших осіб, які звернулися за вчиненням нотаріальної дії. Нотаріально посвідчувані правочини, а також заяви та інші документи підписуються у присутності нотаріуса. Якщо заява чи інший документ підписані за відсутності нотаріуса, особа, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, повинна особисто підтвердити, що документ підписаний нею. Якщо фізична особа внаслідок фізичної вади або хвороби не може власноручно підписати документ, то за її дорученням у її присутності та в присутності нотаріуса цей документ може підписати інша особа. Про причини, з яких фізична особа, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, не могла підписати документ, зазначається у посвідчувальному написі. Правочин за особу, яка не може підписати його, не може підписувати особа, на користь або за участю якої його посвідчено. У Порядку вчинення нотаріальних дій зазначено: якщо фізична особа, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, має вади зору або з інших причин не має змоги самостійно прочитати документ, нотаріус уголос прочитує їй текст документа, про що на документі робиться відповідна відмітка. Якщо глуха, німа або глухоніма фізична особа, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, письменна, вона має прочитати документ і підписати його. Якщо така особа у зв'язку з хворобою або фізичною вадою не може підписати документ, то при вчиненні нотаріальної дії обов'язково повинна бути присутня особа (сурдоперекладач), яка володіє технікою спілкування з глухою, німою або глухонімою особою і може підтвердити своїм підписом, що зміст правочину, заяви чи іншого документа відповідає волевиявленню учасника нотаріальної дії. Підпис особи (сурдоперекладача) проставляється після тексту документа. Підпис особи або її представника, у разі необхідності свідка(ів) або перекладача на нотаріальному документі виконується власноручно. Використання факсимільного підпису не допускається.

© 2007 Всеукраїнська профспілка юристів

Мої відео